Avukat Mustafa Kırmızı

1960 Gülnar doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Halen Ankara’da serbest avukatlık yapmaktayım. Benlik saygısı oldukça yüksek birisi olduğumu düşünüyorum. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin, insanlarının benlik saygısı seviyesi ile yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum.

Son Eklenenler

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

TMK’NİN 230.MADDESİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ DAVA DİLEKÇESİ

AİLE MAHKEMESİ’NE İSKENDERUN İhtiyati tedbir taleplidir.   DAVACI : Ad Soyad, TC Kimlik No, Adres VEKİLİ : DAVALI : Boşanılan…

AİLE KONUTUNUN DEVRİNE RIZA VERİLMEMESİ HALİNDE AÇILACAK DAVA[1] (M.194/2) DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

AİLE MAHKEMESİ’NE İSKENDERUN   DAVACI : Ad Soyad, TC Kimlik No, Adres VEKİLİ : DAVALI : Diğer eş       Ad Soyad,…

AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

AİLE MAHKEMESİ’NE ........................   DAVACI : Ad Soyad, TC Kimlik No,Adres VEKİLİ : DAVALI : 1.Diğer Eş Ad Soyad, Adres…

AYIPLI OTOMOBİLİN AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE ANKARA DAVACI                                                   :Tüketici  (TC Kimlik No) VEKİLİ                                                     :Av. DAVALI                                                   : Satıcı DAVA                                                       : Ayıplı Otomobilin Ayıpsız Misli İle…

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA BAŞVURU DİLEKÇESİ

.................... KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA[1]   ..............................       BAŞVURUDA BULUNAN ( TÜKETİCİ[2]) :Ad Soyad TC Kimlik…

*Islahta zamanaşımı

Özü: * HUMK.nun 84. maddesine göre, dava sonuçlanıncaya kadar eldeki dava kapsamında ıslah yapılabileceğinden  davacı tarafından yapılan ıslah yeni bir…

*Katkı alacağında zamanaşımı

Özü: *Mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu dönemde alınarak eşler adına tescil edilen uyuşmazlıklar BK’nun genel hükümlerine göre çözüme kavuşturulmalıdır. **Borçlar…

ŞANS OYUNLARINDAN VE YARIŞMA PROGRAMLARINDAN KAZANILAN İKRAMİYELERİN HANGİ MAL GRUBUNA GİRECEĞİ

ŞANS OYUNLARINDAN VE YARIŞMA PROGRAMLARINDAN KAZANILAN İKRAMİYELERİN HANGİ MAL GRUBUNA GİRECEĞİ[1] Bu başlık altında incelenecek konu, Milli Piyango ve özel…

HUKUK

Hukuk, birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir. Hukuk, birey-toplum-devlet ilişkilerinde ortak iyilik ve ortak menfaati gözetir.

Kelime anlamı:

Hukuk kelimesi Arapça "hak" kökünden gelir ve hak kelimesinin çoğulu olarak bilinmektedir (galat-ı meşhur). Arapçda "hak" kelimesinin çoğulu ahkaktır. Türk Dil Kurumu'na göre hukuk kelimesi, "Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür". [1]Bunun dışında hukukun "haklar" anlamı da vardır. Mecazi anlamda ise, ahbaplık, dostluk anlamında da kullanılır.

TMK’NİN 230.MADDESİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ DAVA DİLEKÇESİ

PDFYazdıre-Posta

AİLE MAHKEMESİ’NE

İSKENDERUN

İhtiyati tedbir taleplidir.

 

DAVACI : Ad Soyad, TC Kimlik No, Adres

VEKİLİ :

DAVALI : Boşanılan eş, Ad Soyad, Adres

DAVA KONUSU : Mal Rejiminin Tasfiyesi/Katılma Alacağı Davası

HARCA ESAS

DAVA DEĞERİ                      : ……….TL (Bilirkişi incelemesi sonucunda ortaya çıkacak gerçek değerle ilgili fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla)

OLAYLAR : 1.Müvekkile davalı ile ......... tarihinde evlenmiş olup, taraflar ............. Aile Mahkemesi’nin  ............... T, 2010/... E ve 2010/... K sayılı kararı ile boşanmışlar, mahkeme kararı ............... tarihinde kesinleşmiş ve mal rejiminin tasfiye edilebilmesi için gerekli yasal şartlar oluşmuştur.

2.Taraflar arasındaki edinilmiş mallara katılma rejimi TMK’nin 225/II. maddesi hükmünce boşanma davasının açılmış olduğu ....................... tarihinde sona ermiştir.

3. Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erme tarihi olan .......................... tarihinde müvekkilenin tasfiyede dikkate alınabilecek herhangi bir malvarlığı değeri yoktur.

4.Davalının ise anılan tarihte tapu kaydı ..................................... şeklinde olan bir taşınmazı mevcuttur.

Davalı bu taşınmazı evlenme tarihinden önceki bir tarih olan .................... tarihinde edinmiştir. Bu nedenle de taşınmaz TMK’nin 220.maddesinin 2.bendi uyarınca davalının kişisel malıdır.

 

Ancak davalı bu taşınmazı edinirken ............................. bankasından kredi kullanmış olup kredi geri ödemeleri mal rejiminin devam ettiği tarafların evlenme tarihi olan ..................... tarihi ile boşanma davasının açılma tarihi olan ................ tarihleri arasındaki süreçte devam etmiştir.

Anılan tarihler arasındaki süreçte yapılan kredi geri ödemeleri, davalının edinilmiş mallarından yapılmış olup, TMK’nin 230.maddesi hükmünce denkleştirme yapılarak davalının artık değer hesabında aktiflerine eklenmesi gerekmektedir.

5. Davalı eş mal rejiminin tasfiyesi konusunda anlaşmaya yanaşmamaktadır. Bu nedenle mal rejiminin edinilmiş mallara katılma rejimi hükümlerine (TMK 218-241) göre tasfiyesi için dava açma gereği doğmuştur.

 

DELİLLER : Tapu kayıtları,  kredi ödeme planları, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi, yemin, isticvap ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER :TMK m.218-241 vd, HUMK’nin ilgili hükümleri.

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

TALEP SONUCU : 1.Öncelikle davalıya ait tapu kaydı .................. şeklinde olan taşınmazın devrinin engellenmesi için tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına;

2.Taşınmazın edinilmesinde kullanılan kredinin mal rejiminin devamı sürecinde (...../..../.......  ile ...../..../....... tarihleri arasında) ödenen miktarının kredinin kullanıldığı ..................... bankasından sorularak tespit edilmesine,

3.TMK’nin 218-241 maddeleri hükümlerine göre mal rejiminin tasfiyesine

4.Tasfiye sonucunda ortaya çıkacak (davanın gerçek değerinin belirlenmesinden sonra yapacağımız ıslahla belirleyeceğimiz fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) ................. TL katılma alacağımızın, tasfiyenin sona ermesinden başlayarak yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine;

5. Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine;

Karar verilmesini saygılarımla dilerim. ..../....../......

 

Av.

Davacı Vekili

Eki:  1.Onanmış vekâletname örneği.

2.............. Aile Mahkemesi’nin ...................... T,

2010/.... E ve 2010/... K sayılı karar örneği.

Kitaplarım

KİRA HUKUKU

Kira sözleşmesinin türleri
İlgili hükümler
İcra hukukunda kira
Finansal kiralama

İÇTİHATLI AİLE HUKUKU

çalışmamızın konusu 4721 sayılı Medeni Kanunumuzun Aile Hukuku Başlıklı ikinci Kitabı olmakla bitlikte..

TÜKETİCİ HUKUKU

Günümüzde bir çok tüketim malının hayatımıza girmiş olması yanında tüketim malları üreticilerinin çoğalmış olması...

TÜRK HUKUKUNDA FAİZ VE MUNZAM ZARAR

Faiz hukuku ekonomik dini ve sosyal yönü ile çok boyutlu bir kavramdır. Bu nedenle gerek doktrin gerekse uygulama...

AÇIKLAMALI İÇTİHATLI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE AİLE KONUTU
HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖREV VE YETKİ

PAYDAŞLIĞIN VE ORTAKLIĞIN
(BİRLİKTE MÜLKİYETİN)
GİDERİLMESİ

Günün Sözü (Anlayana)

Hayat ince ince icra edilmesi gereken bir sanattır, icra edemeyenler çabuk göçer.

"Hiç hata yapmamış adam, yeni bir şey denememiştir."

Einstein

 

 

Tarih Saat8

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter